Suomen lääkäreiden akupunktioyhdistys ry

slaYhdistyksen jäsenet ovat laillistettuja lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä.

Jäsenistä suurin osa on lääkäreitä.

Jäsenemme ovat kouluttautuneet käyttämään akupunktuuria työssään.

Yhdistys järjestää myös akupunktuurin peruskoulutusta lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä on mukana kouluttamassa fysioterapeutteja akupunktion käyttöön fysioterapiassa.

Sivuiltamme löytyy lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja eläinlääkäreiden vastaanottojen yhteystietoja.

Yhdistyksen hallitus

Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry:n hallitus ja hallituksen jäsenten yhteystiedot:

Kai Kuronen, puheenjohtaja  

Tikka Matti, varapuheenjohtaja matti.tikka@fimnet.fi

Sihvonen Jyrki, sihteeri sihvonen.jyrki@kolumbus.fi

Lappalainen Iris, taloudenhoitaja iris.lappalainen@terveystalo.com

Hielm-Bjökman Anna anna.hielm-bjorkman@helsinki.fi

Kouri Jukka Pekka jp.kouri@sll.fimnet.fi

Samaletdin Tuula tuula.samaletdin@fimnet.fi

Zumrut Nuri  zumrut.nuri@gmail.com

Tammisalo Niilo tammisalo@fimnet.fi