slaYhdistyksen jäsenet ovat laillistettuja lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä.

Jäsenistä suurin osa on lääkäreitä.

Jäsenemme ovat kouluttautuneet käyttämään akupunktuuria työssään.

Yhdistys järjestää myös akupunktuurin peruskoulutusta lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä on mukana kouluttamassa fysioterapeutteja akupunktion käyttöön fysioterapiassa.

Sivuiltamme löytyy lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja eläinlääkäreiden vastaanottojen yhteystietoja.

Yhdistyksen hallitus

Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry:n hallitus ja hallituksen jäsenten yhteystiedot:

Bennour Ulla, puheenjohtaja ulla.bennour@gmail.com
Tikka Matti, varapuheenjohtaja matti.tikka@fimnet.fi
Sihvonen Jyrki, sihteeri sihvonen.jyrki@kolumbus.fi
Lappalainen Iris, taloudenhoitaja iris.lappalainen@terveystalo.com
Keränen Marja-Leena, mlkeranen@gmail.com
Kouri Jukka Pekka jp.kouri@sll.fimnet.fi
Norja Erkki erkki.norja@fimnet.fi
Samaletdin Tuula tuula.samaletdin@fimnet.fi
Sandström Anna annak_sandstrom@hotmail.com
Tammisalo Niilo tammisalo@fimnet.fi